ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମାଏ ନଡ଼ିଆ ରସ

0
196

ନଡ଼ିଆ ରସରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ ୨ ଥର ନଡ଼ିଆ ରସ ପିଇଲେ ମେଦବହୁଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆୟୁବେର୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନଡିଆ ରସରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ ହାଡକୁ ମଜଭୁତ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁରମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ। ଏହା ତ୍ୱଚା ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ନଡିଆ ରସରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ହୃଦ୍ରୋଗ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।